Om oss

Markör är idag ett av Sveriges största privatägda företag avseende genomförande och implementering av undersökningar och utvärderingar. Markör bildades ursprungligen 1986 och är därmed även ett av de företag som funnits längst på marknaden. Våra kunder domineras av politiskt styrda organisationer och större privata företag. Totalt genomför vi ca 400 projekt per år. Den kompetens och de erfarenheter vi samlat på oss under nästan 30 år har gett oss ett högt anseende bland både kunder och branschfolk – och vi arbetar målmedvetet för att bli en ännu skickligare leverantör och samarbetspartner.

 


Läs mer: Kompetenser | Telefoniverksamhet | Fältpersonal | Arbeta på Markör | Ansvar