Vision och affärsidé

Vision

  • Markör är det självklara valet när offentliga och större privata organisationer behöver information som beslutsunderlag för utveckling eller uppföljning.

 

Vår affärsidé

  • Att leverera beslutsunderlag av hög kvalitet på det mest kostnadseffektiva sättet med utgångspunkt i uppdragsgivarens kunskapsbehov och målsättningar. Ett samarbete med Markör kännetecknas av kompetens, tillgänglighet och engagemang.

 

 

Kompetens. Våra medarbetare har adekvat utbildning kombinerat med praktisk erfarenhet av att arbeta såväl som konsulter som på köparsidan. Det innebär att vi oftast har konkret erfarenhet av de frågeställningar som vi ställs inför. Erfarenhet i kombination med lyhördhet för varje uppdragsgivares förutsättningar säkerställer att vi ger det stöd som uppdraget kräver.

 

Tillgänglighet. Markörs medarbetare skall vara lätta att få tag på. Alla som kontaktar Markör skall få feedback inom 24 timmar.

 

Engagemang. Alla våra kunder skall vara nöjda! Vi använder aktivt våra kunskaper och erfarenheter för att ge tips och råd. Vi är lyhörda, flexibla och bemöter alltid våra uppdragsgivare med ett glatt humör och på ett trevligt sätt.

 

Såhär arbetar vi med våra kunder och såhär arbetar vi gentemot varandra internt!